Prihlásenie
Užívateľské meno / e-mail
Heslo
Registrácia
Napísať recenziu na môj voz  +Vložiť inzerát

Povinnosti dovozců automobilů v souvislosti s nakládáním s autovraky

Aktuality
TZS | 06.05.2006
Jaké povinnosti má dovozce automobilů v souvislosti s nakládáním s autovraky?
Je nezbytné rozlišovat mezi autorizovanými a individuálními dovozci. Povinnosti akreditovaných (autorizovaných) dovozců automobilů a rovněž jejich tuzemských výrobců ve vztahu k pravidlům stanoveným pro nakládání s odpady za účelem ochrany životního prostředí stanovuje v souladu s právem ES zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Zákon ukládá povinnosti kromě tuzemského výrobce pouze tzv. akreditovanému dovozci (ADA), jímž se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo trvalý pobyt na našem území a je registrována Ministerstvem dopravy jako zástupce zahraničního výrobce na základě jeho písemného pověření. Individuální dovozci nových automobilů, tedy osoby bez akreditace, tyto povinnosti nemají. Zvláštní pravidla pro nakládání s autovraky jsou stanovena pro dovážené automobily kategorie M1 nebo N1 a tříkolová motorová vozidla, s výjimkou motorových tříkolek.
Základní povinností ADA těchto skupin je především zajistit na vlastní náklady sběr autovraků pocházejících z jimi dovážených značek automobilů, jejich následné zpracování a dále zajistit alespoň zákonem danou míru využití jejich demontovaných částí a materiálů, popř. i jejich odstranění. Tyto povinnosti se v současné době vztahují na automobily uvedených kategorií a značek, které byly uvedeny na náš trh od 1. července 2002. Od počátku roku 2007 budou ADA mít tyto povinnosti i vůči autovrakům z aut dovezených dříve.

TIP: Také staré auto je "odpadem"

Akreditovaní dovozci jsou ze zákona povinni zajistit splnění svých povinností ve vztahu ke sběru a likvidaci autovraků především pomocí osoby nebo osob oprávněných ke sběru a výkupu autovraků, dále pak k jejich zpracování a následnému využívání či odstraňování částí autovraků nebo materiálů z nich pocházejících. Tuto povinnost ADA nemá pouze v případě, kdy by měl k těmto činnostem sám platné oprávnění, s čímž je spojena rovněž povinnost zavést funkční systém sběru autovraků s přiměřenou hustotou sběrných míst.
Je právem příslušného ADA, jakého provozovatele zařízení ke sběru autovraků, popř. zpracovatele autovraků plněním svých povinností pověří, vždy se však musí jednat o osobu s platným oprávněním uděleným k dané činnosti příslušným krajským úřadem na základě již dříve získané certifikace. Aktualizovaný seznam oprávněných osob by měl být k dispozici na krajském úřadě či obecním úřadě obce s rozšířenou působností provádějící trvalé vyřazování vozidel z provozu a je i na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (MŽP).
Splní-li ADA všechny stanovené požadavky, popř. uhradí veškeré nezbytné poplatky, jsou jím zvolené osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků povinny s ním uzavřít za tímto účelem písemnou smlouvu. Smluvní podmínky a úplata za služby oprávněné osoby jsou věcí dohody smluvních stran. Od podpisu smlouvy se zvolenou oprávněnou osobou je tato povinna odebírat, popř. též zákonným způsobem zpracovávat, využívat či odstraňovat převzaté autovraky z automobilů značek dovezených k nám ADA.
Pokud akreditovaným dovozcem zvolené zařízení ke sběru autovraků tyto již nezpracovává, ale pouze zajišťuje jejich sběr a skladování bez povinnosti předat je ke zpracování jiné oprávněné osobě, je ADA povinen si tyto od zařízení ke sběru autovraků posléze odebrat a zajistit jejich následné zpracování a využití či odstranění. Bude tedy asi rozumné, aby si ADA vybral takovou oprávněnou osobu, která zajistí splnění všech jeho povinností komplexně nebo má vybudovánu spolehlivou síť zpracovatelů.
Akreditovaní dovozci mají dále za účelem správného a ekologicky šetrného zpracování autovraků povinnost poskytnout do šesti měsíců po uvedení vozidla na trh vybraným zpracovatelům všechny nezbytné informace, a to ve formě příruček nebo na technickém nosiči dat. ADA jsou dále povinni v souvislosti s odběrem a zpracováním autovraků zpracovávat a zasílat MŽP každoročně zprávu o plnění zákonných limitů pro opětovné použití či materiálového využití autovraků z vozidel vlastních značek za daný kalendářní rok. Údaje, které jsou podkladem pro tuto zprávu, by měla v praxi poskytovat akreditovanému dovozci zejména oprávněná osoba, kterou tento zpracováním autovraků pověřil.
Hodnotenie článku
Hodnocené: 0x
Ještě jste nehodnotil/a
Tagy
Diskusia
Orlan, 29.07.2006 14:35

Dobry den,
zaujima ma ako stare auto mozem doniest zo zahranicia na Slovensko a Ciech.
vstúpiť do diskusie
vložiť príspevok do tejto diskusie
Nejčtenější články předchozích 7 dnů