Prihlásenie
Užívateľské meno / e-mail
Heslo
Registrácia
Napísať recenziu na môj voz  +Vložiť inzerát

Také staré auto je "odpadem"

Aktuality
TZS | 30.03.2006
Jaké povinnosti má osoba, která se chce zbavit svého starého automobilu?Povinnosti osob, které se chtějí zbavit tzv. autovraku, upravuje zákon 185/2001 Sb. o odpadech. Za autovrak je ze zákona považováno každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a kterého se určitá osoba zbavuje, nebo má úmysl se zbavit.
Takového automobilu, tedy autovraku, se ovšem nejde zbavit jen tak - například jeho odstavením a ponecháním osudu. Je vždy odpovědností vlastníka naložit s ním v souladu se zákonem.
Zákon o odpadech ukládá každému, tedy jak vlastníku, tak uživateli automobilu, ze kterého se stal autovrak, předat tento pouze osobám s příslušným oprávněním, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Oprávnění likvidátoři
Taková společnost je pak povinna vystavit vlastníkovi vozidla potvrzení o převzetí autovraku k likvidaci. To slouží vlastníkovi jako doklad, že s autem naložil zákonem stanoveným způsobem. S tím přímo souvisí rovněž požadavek doložit doklad o likvidaci vozidla v souvislosti s žádostí vlastníka o trvalé vyřazení automobilu z registru silničních vozidel.
Autovrak tedy nelze umístit u každé osoby (např. autoservisu), ale vždy u osoby, která byla k této činnosti oprávněna příslušným krajským úřadem. Před předáním autovraku oprávněné osobě má jeho vlastník povinnost umístit jej na místo, kde nepoškodí, nebo neohrozí životní prostředí, ani nenaruší estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny. Pokud vlastník automobil neumístí tak, aby neohrožoval životní prostředí (vytékajícími kapalinami apod.) a nenarušoval estetický vzhled okolí, jak možná mnozí znají z odstavných ploch na sídlištích, která se čas od času mění v malá vrakoviště, přechází povinnost postarat se o takový autovrak na obecní úřad.

Opuštěné vozidlo
Zákon v tomto smyslu stanoví právní domněnku, že se jedná o vozidlo opuštěné. Obecní úřad je povinen po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy se o opuštěném vozidle dozvěděl sám nebo na podnět třetí osoby, přemístit toto vozidlo na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště je pak obecní úřad povinen zveřejnit na své úřední desce.
Pokud je možné vlastníka opuštěného vozidla zjistit, informuje jej obecní úřad o přemístění vozidla písemně. Pokud si vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště ani po dvou měsících od doručení písemné informace o jeho přemístění nebo od zveřejnění informace na úřední desce obecního úřadu, stanovuje zákon právní domněnku, že vozidlo je autovrak.
Obecní úřad je pak povinen autovrak předat osobě oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Náklady spojené s přemístěním opuštěného vozidla a s likvidací autovraku pak nese poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel, samozřejmě pokud je možné jej dohledat.
Hodnotenie článku
Hodnocené: 0x
Ještě jste nehodnotil/a
Tagy
Diskusia
u článku nie je zatiaľ žiadna diskusia
vložiť príspevok do tejto diskusie
Nejčtenější články předchozích 7 dnů