Prihlásenie
Užívateľské meno / e-mail
Heslo
Registrácia
Napísať recenziu na môj voz  +Vložiť inzerát

U ojetých vozů dominují půjčky

Naša téma
TZS | 12.10.2005
Po zvýšení sazby DPH u leasingu je tento produkt postupně vytlačován jinými alternativními způsoby financování. Zatímco u nových vozidel se dá o leasingu ještě uvažovat, v případě ojetých aut by lidé měli jednoznačně dát přednost bankovnímu úvěru.

Po zvýšení sazby DPH u leasingu je tento produkt postupně vytlačován jinými alternativními způsoby financování. Zatímco u nových vozidel se dá o leasingu ještě uvažovat, v případě ojetých aut by lidé měli jednoznačně dát přednost bankovnímu úvěru či splátkovému financování.

Obecně platí, že leasing ojetých aut je dražší než leasing nových vozidel. Rozdíl se přitom zvyšuje se stářím kupovaného vozidla. Čím starší auto si klient pořizuje, tím více se mu vyplatí než leasing využít raději bankovní úvěr. Navíc čím starší je automobil, tím také leasingová společnost vyžaduje vyšší akontaci.
Zájem fyzických osob o financování koupě osobního automobilu formou leasingu se postupně snižuje. Leasing jako takový je ale stále vhodný pro společnosti, kterých se týká možnost odpočtu DPH. Pro fyzické osoby jsou ale ideální formy úvěrů, kde je automobil již od počátku ve vlastnictví klienta.

TIP: TÉMA: Doporučení a rady při nákupu ojetého vozu

Nejpodstatnější rozdíl mezi pořízením vozidla na leasing a bankovní úvěr totiž spočívá ve vlastnictví nakupovaného zboží. Zatímco u úvěru se klient stává majitelem auta okamžitě, v případě leasingu je majitelem leasingová společnost až do skončení leasingové smlouvy nebo převodu předmětu leasingu na pronájemce. Při jakýchkoliv úpravách předmětu je nutný souhlas pronajímatele a u technického zhodnocení musí být předem dohodnuto, kdo ho bude hradit. Složitá je také výpověď smlouvy ze strany nájemce, či problémy, které často nastanou při odcizení osobního automobilu zakoupeného na leasing.
Rozdíl v nákladech u ojetého vozidla v případě leasingu a bankovního úvěru může být velmi vysoký. Měsíční splátky se podle konkrétního případu mohou odlišovat i o několik set korun.
Na druhou stranu uzavření leasingové smlouvy je výrazně jednodušší než vyřízení bankovní půjčky. Navíc vše je možné zrealizovat přímo v autobazaru.

Základní pojmy spojené s leasingem

Finanční leasing 
Jedná se o obchodní operace leasingového pronajímatele a leasingového nájemce, které zajišťují pořízení předmětu leasingu podle potřeb a požadavků nájemce.
Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové operace, kterou může, ale nemusí nájemce využít.
Je-li nájemce podnikatelským subjektem, musí dodržet znění zákona o dani z příjmu včetně všech novelizovaných ustanovení. V opačném případě by podnikatel nemohl využívat daňového zvýhodnění, které finanční leasing přináší.
 
Operativní leasing 
Obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem, leasingovou společností a leasingovým nájemcem.
Uzavírá se na relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné legislativy.
Leasingová společnost zakoupí předmět leasingu, který katalogizuje, a zájemce má tak možnost si z takového katalogu vybrat. Pouze ojediněle kupuje společnost předmět podle přání zákazníka.
Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele.
Smyslem operativního leasingu je nejčastěji outsourcing (převedení) veškerých úkonů spojených s pořizováním a správou firemních vozů na jiný subjekt. Často se v tomto smyslu používá pojem full-service leasing (případně fleet management).
 
Zpětný leasing 
Jde o specifický typ leasingu z pohledu změny majetkových práv k předmětu leasingu.
Předpokládá se, že majitelem ještě před započetím leasingové operace je zpravidla podnikatel nebo soukromá osoba, která si předmět leasingu koupí od výrobce nebo dodavatele. Z různých důvodů (finanční problémy, využívání daňových výhod a podobně) mohou žádat leasingovou společnost o zpětný leasing.
Leasingová společnost od klienta na počátku příslušný předmět odkoupí a připojí mu finanční prostředky za koupi. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem. Pak již probíhá standardní leasingová operace. Leasingový nájemce platí nájemné v řádných splátkách a účtuje je pouze v případě, když jde o podnikatele, a to do nákladových položek svého účetnictví (rovnoměrně nebo zrychleně).
Ukončením leasingové smlouvy pronajímatel odprodá příslušný předmět nájemci za zůstatkovou nebo smluvní cenu.
 
Leasingový koeficient 
Leasingový koeficient je poměrové číslo, které ukazuje o kolik více zaplatí klient za pořízení příslušného předmětu na leasing ve srovnání s pořízením za hotové.
Do čitatele patří všechny platby, které klient v průběhu smluvního vztahu s leasingovou společností zaplatí.
U leasingu automobilu se pro výpočet koeficientu do čitatele ale nezahrnuje ta část plateb, která souvisí s pojištěním (v případě, že leasingové splátky zahrnují pojištění). Ve jmenovateli je pořizovací cena zboží. Je-li například leasingový koeficient 1,20, klient zaplatí o dvacet procent více, než kdyby platil hotově.
 
Leasingová cena 
Jde o celkovou částku, kterou klient po celou dobu trvání smluvního vztahu leasingové společnosti zaplatí.
Jedná se tedy o součet akontace, leasingových splátek a zůstatkové hodnoty předmětu leasingu. Jde o nejjednodušší ukazatel výhodnosti pořízení předmětu na leasing - ve srovnání s výší kupní ceny (cena, kterou by klient platil hotově).
 
Interval splácení 
Klienti se mohou setkat s měsíčním, kvartálním, pololetním nebo ročním intervalem splátek.
Čím je delší, tím je vyšší riziko nesplácení, což leasingová společnost zahrne do ceny.
 

Hodnotenie článku
Hodnocené: 0x
Ještě jste nehodnotil/a
Tagy
Diskusia
u článku nie je zatiaľ žiadna diskusia
vložiť príspevok do tejto diskusie
Nejčtenější články předchozích 7 dnů