Prihlásenie
Užívateľské meno / e-mail
Heslo
Registrácia
Napísať recenziu na môj voz  +Vložiť inzerát

Nákup vozidla na leasing má stále své přednosti

Naša téma
Redakce TipCars.com | 04.04.2005
Nemáte dost vlastních peněz a chcete si koupit osobní vůz? Máte dvě možnostijak toho docílit. Buď si vzít úvěr v bance, nebo automobil nakoupit na leasing . Obě dvě varianty mají svá pro a proti.

Nemáte dost vlastních peněz a chcete si koupit osobní vůz? Máte dvě možnosti
jak toho docílit. Buď si vzít úvěr v bance, nebo automobil nakoupit na leasing . Obě dvě varianty mají svá pro a proti.

Leasing

Podstatou leasingu je pronájem určité movité věci. Z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy se klienti setkají především se dvěma typy. U operativního leasingu je předmět pronajímán na dobu výrazně kratší, než je doba životnosti a doba odpisování předmětu leasingu. Na konci operativního leasingu zůstává předmět v majetku leasingové společnosti.
Druhou formou je leasing finanční. Předmět je pronajímán na delší dobu a po ukončení této doby je na základě kupní smlouvy převeden majetek na leasingového nájemce. Většina fyzických osob využívá hlavně tento typ, zatímco operativní leasing je vhodný především pro podnikatelské účely.
U fyzických osob je nejčastějším předmětem leasingu osobní vůz, a to buď nový, nebo ojetý. Leasing zdaleka není vždy tou nejlevnější cestou pořízení automobilu, mezi lidmi je ale stále využíván. Důvodem je jeho jednoduchost a hlavně rychlé vyřízení. Stačí jen sepsat smlouvu, doložit potřebné potvrzení o příjmu, podle volby složit akontaci a klient může s vozem odjet. Celá procedura, pokud má klient s sebou všechny potřebné podklady, tak nemusí trvat ani hodinu. Je-li budoucím nájemcem soukromá osoba, leasingová společnost se obvykle spokojí jen s doložením příjmů od zaměstnavatele, popsáním rodinného stavu a souhlasem manžela či manželky. Pokud jsou příjmy dostatečné a partner nic nenamítá, sepsání leasingové smlouvy nic nebrání.
Jednoznačnou nevýhodou leasingu jsou ale omezená užívací práva, která pramení z vlastnictví vozu. Majitelem automobilu je po celou dobu trvání smlouvy leasingová společnost. Při jakýchkoliv úpravách předmětu je nutný souhlas pronajímatele a u technického zhodnocení musí být předem dohodnuto, kdo ho bude hradit. Složitá je také výpověď smlouvy ze strany nájemce, či problémy, které často nastanou při odcizení osobního automobilu zakoupeného na leasing. Pokud se zájemce o auto rozhodne pro leasing, měl by být velmi obezřetný. Seznámit se pouze s leasingovým koeficientem nestačí. Nájemce by měl posuzovat celou peněžní částku, kterou za dobu nájmu zaplatí.
Nevýhodou leasingu pro nepodnikající fyzické osoby (neplátce DPH) je také změna, která platí od loňského května. Od tohoto data kvůli vyšší sazbě DPH fakticky podražila finanční služba leasingové společnosti o 14 procent (přesun ze snížené sazby pět procent do základní sazby, která činí 19 procent). Pokud je součástí leasingových splátek pojištění, pak i pojistné rozpuštěné ve splátkách podléhá základní sazbě DPH. Leasingové společnosti v této souvislosti proto přicházejí s prodejními akcemi, kde pojistné stojí mimo finanční službu a není DPH zatíženo.
Další nepříjemností pro nepodnikatele je rovněž zatížení akontace daní z přidané hodnoty. Od počátku května loňského roku se i na tuto platbu vztahuje DPH, a to ve výši 19 procent.

Bankovní úvěr
Druhou standardní možností, jak si pořídit osobní vůz při nedostatku vlastních peněz, je spotřebitelský úvěr v bance. V takovém případě se klient stává majitelem vozu okamžitě po podepsání kupní smlouvy a uhrazení ceny. Pak má majitel vozu již jen smluvní vztah s bankou, kde musí půjčku splácet.
Při nákupu vozidla na úvěr je administrativa proti leasingu přece jen složitější. V případě koupě nového vozidla je nutné někdy počítat s nároky banky na zajištění, protože částka úvěru je již vyšší. Právě hledání vhodné zástavy nebo ručitelů z řad fyzických osob může vyřizování úvěru značně zkomplikovat.
U leasingu problém ručení nenastává, protože až do konce trvání leasingu je majitelem vozidla leasingová společnost. Ta je proto ve vztahu k nájemci v mnohem silnější právní pozici než banka vůči dlužníkovi. V případě špatné platební morálky může leasingová společnost velmi snadno předmět leasingu zabavit.
Jak leasing, tak bankovní úvěr mají své přednosti. Pro fyzické osoby je nyní výhodnější spíše nákup vozidla na úvěr.


Základní výhody a nevýhody leasingu

Výhody leasingu 
Vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru.
Riziko inflace nese obvykle leasingová firma.
Při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál.
Jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky.
Leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. Leasingová společnost využívá zrychleného odepisování oproti normálnímu, které používá podnikatel, který koupí předmět na úvěr nebo za hotové peníze.
Nevýhody leasingu 
V leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové společnosti, a proto pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr či za hotové.
Jsou výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu, protože po celou dobu pronájmu patří leasingové společnosti a nájemce tak nemůže provádět ani sebemenší úpravy bez jejího souhlasu.
Některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši.
Nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popřípadě s dost vysokým penále.
V případě, že by se leasingová společnost dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání.

Zdroj: Finance.cz

Hodnotenie článku
Hodnocené: 0x
Ještě jste nehodnotil/a
Tagy
Diskusia
macho, 08.04.2005 22:32
A co takhle leasing bez navýšení? Jak si stojí tohle ve financování ve srovnání s bankovním úvěrem? V poslední době jej měly/mají v nabídce prodejci Škoda, Peugeot, Citroen, Ford... stačí jen sledovat.
vstúpiť do diskusie
vložiť príspevok do tejto diskusie
Nejčtenější články předchozích 7 dnů