Prihlásenie
Užívateľské meno / e-mail
Heslo
Registrácia
Napísať recenziu na môj voz  +Vložiť inzerát

Sazebník pokut - kolik za co zaplatíme?

Aktuality
Vojtěch Vrzal | 06.12.2005
Podle čeho se řídí výše pokuty za ten či onen dopravní přestupek? Faktorů je mnoho, od závažnosti přečinu až po náladu policisty a slušnost hříšníka. Policisté se ale více méně řídí sazebníkem, který vydalo Policejní prezidium. Tady je...

Podle čeho se řídí výše pokuty za ten či onen dopravní přestupek? Faktorů je mnoho, od závažnosti přečinu až po náladu policisty a slušnost hříšníka. Policisté se ale více méně řídí sazebníkem, který vydalo Policejní prezidium. Tady je...

Tento sazebník vydalo Policejní prezidium pro své podřízené, jako nezávazný. Pokuty v následujícím přehledu tudíž neplatí za všech okolností, jedná o jakousi "doporučenou cenu" za jednotlivé přestupky. Skutečná výše pokuty záleží na nejrůznějších skutečnostech a vždy se pohybuje v určitém rozpětí.

Obecné přestupky

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Nepřipoutání osob bezpečnostními pásy za jízdy.

100

 
Jízda na motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí převyšující 40 km/h bez ochranné přilby ve stanovených případech.

200

 
Náhlé snížení rychlosti jízdy anebo náhlé zastavení, pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu.

300

 
Vyhazování předmětů z vozidla a obtěžování účastníků silničního provozu ve stanovených případech.

300

 
Jízda s motorovým vozidlem, které nesplňuje stanovené podmínky.

1000

 

Porušení povinnosti provozovatele nepřikázat nebo nedovolit, aby bylo k jízdě užito vozidlo, když vozidlo nebo náklad nesplňují stanovené podmínky.

 

1000

 
Svěření řízení vozidla provozovatelem osobě, která nesplňuje stanovené podmínky.

1000

 
Řízení motorového vozidla osobou, která k tomu nemá předepsané oprávnění, nebo předání řízení motorového vozidla takové osobě.

1000

 

Rychlost jízdy

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Překročení limitu 50 km/h v obci a 80 km/h v obci na dálnici 

- o více než 10 km/h

 

300

 
- o více než 20 km/h

1000

 
- o více než 30 km/h při ohrožení jiného účastníka

2000

 
Překročení limitu 90 km/h mimo obec a 130 km/h na dálnici 

- o více než 10 km/h

 

300

 
- o více než 20 km/h

1000

 
- o více než 30 km/h při ohrožení jiného účastníka

2000

 
Překročení limitu 30 km/h při přejíždění železničního přejezdu nebo 50 km/h, když svítí bílé přerušované světlo 

- o více než 10 km/h

 

300

 
- o více než 20 km/h

500

 
Překročení limitu 60 km/h při hromadné přepravě osob na nákladním automobilu, překročení limitu 20 km/h při přepravě osob na ložné ploše nákladního přívěsu traktoru, překročení limitu 60 km/h při vlečení motorového vozidla 

- o více než 10 km/h

 

500

 
- o více než 20 km/h

1000

 
Nepřizpůsobení rychlosti jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám..., které vyvolalo stav, kdy bezprostředně hrozila dopravní nehoda

1000

 

Přednost v jízdě

Nedání přednosti v jízdě s ohrožením účastníka silničního provozu

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
protijedoucímu vozidlu nebo neuposlechnutí dopravní značky "Přednost protijedoucích vozidel"

2000

 
při odbočování vlevo

2000

 
odbočující tramvaji

2000

 
podle příkazu "Dej přednost v jízdě", podle příkazu "Stůj, dej přednost v jízdě"

2000

 
vozidlům přijíždějícím zprava (tam, kde není určena hlavní silnice)

2000

 
při vyjíždění z místa ležícího mimo silnici

2000

 
při vjíždění na dálnici a vyjíždění z dálnice

2000

 

Povinnosti řidiče neohrozit a neomezit

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Ohrožení řidiče

 
- vzadu jedoucího vozidla nebo jiného účastníka

1000

 
- při zastavení nebo stání na místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu

1000

 
- při přejíždění z jiného jízdního pruhu

2000

 
- vzadu jedoucího řidiče při předjíždění

2000

 
- vzadu jedoucího řidiče při odbočování

2000

 
- nesprávně umístěným a upevněným nákladem

2000

 
Omezení řidiče 
- protijedoucího vozidla při objíždění

500

 
- omezení vozidla, před které se předjíždějící řidič zařazuje

500

 
- protijedoucího vozidla při předjíždění

1000

 
Ohrožení ostatních účastníků silničního provozu 
- chodců přecházejících po přechodu nebo silnici, na kterou řidič odbočuje

2000

 
- chodců při odbočování na křižovatce

2000

 
- cestujících ve vozidlech veřejné hromadné dopravy, osob vystupujících a nastupujících na zastávce bez nástupního ostrůvku

2000

 

Směr jízdy a jízda v jízdních pruzích

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Jízda po nesprávné straně vozovky 
- v nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, zejména v nepřehledných zatáčkách a před vrcholem stoupání

1000

 
- v ostatních případech

300

 
- s ohrožením účastníka silničního provozu

2000

 
Jízda v nesprávném jízdním pruhu

300

 
Zakázaná jízda podél nástupního nebo ochranného ostrůvku

800

 
Jízda jiným směrem, než je přikázáno dopravními značkami

500

 

Předjíždění

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Zakázané předjíždění na křižovatce a na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před nimi.

500

 
Předjíždění vozidla vlevo, které dává znamení o změně směru jízdy vlevo.

1000

 
Předjíždění bez dostatečného rozhledu (v nepřehledné zatáčce, před vrcholem stoupání, atd.).

1000

 
Předjíždění v místech, kde je zakázáno dopravní značkou

1000

 
Předjíždění v případě, kdy se řidič nemůže bezpečně zařadit před vozidlo (vozidla) které předjíždí.

2000

 
Ohrožení jiného účastníka silničního provozu při předjíždění

2000

 

Odbočování a jízda přes křižovatku

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Nesprávné nebo opožděné zařazení před odbočením.

300

 
Nezastavení na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě".

300

 
Vědomé vjetí do křižovatky, když mu situace nedovoluje pokračovat v jízdě za křižovatkou.

500

 
Odbočení na místě, kde je to zakázáno dopravní značkou.

500

 

Otáčení a couvání

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Otáčení a couvání tam, kde je to zakázáno; nerespektování dopravní značky

500

 
Zakázané otáčení, couvání a vjíždění na střední dělící pás dálnice

1000

 
Ohrožení účastníka silničního provozu nedovoleným otáčením a couváním

2000

 

Zastavení a stání

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Zakázané zastavení a stání 
- na přechodech pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi

300

 
- na dálnici jinde, než na místech označených dopravní značkou "Parkoviště"

500

 
- na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na ostatních komunikacích mimo obce, s výjimkou účelových komunikací

500

 
- v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním, na železničním přejezdu, v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi

1000

 
Nedovolené zastavení nebo stání vlevo ve směru jízdy (s výjimkou jednosměrných komunikací)

500

 
Nepoužití nebo nesprávné umístění výstražného trojúhelníku při nouzovém stání. 
- na dálnicích

300

 
- na ostatních komunikacích

200

 
Nezabezpečení opuštěného vozidla.

200

 
Zakázané zastavení na přechodu pro chodce, pokud to nevyžaduje bezpečnost silničního provozu.

300

 
Zastavení nebo stání na místě, kde je to zakázáno dopravní značkou.

700

 

Železniční přejezdy

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Zakázané vjetí na železniční přejezd

1000

 
- v případě ohrožení jiného účastníka

2000

 

Znamení o změně směru jízdy a výstražná znamení

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Nedání včas a zřetelně znamení o změně směru jízdy 
- při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého

300

 
- při předjíždění

300

 
- při objíždění

300

 
Neodůvodněné dávání výstražných znamení nebo neuposlechnutí dopravní značky.

500

 

Osvětlení vozidel

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Jízda za snížené viditelnosti bez rozsvícení stanoveného osvětlení nebo jízda jen s obrysovými světly.

500

 
Neoprávněné užití světel do mlhy.

500

 
Neužití určeného osvětlení při vlečení motorového vozidla.

500

 

Ostatní povinnosti řidičů, případně jiných osob a organizací

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Porušení předpisů pro vlečení vozidel.

500

 
Neočištění vozidel vjíždějících na silnici.

500

 
Nesplnění povinnosti opustit dálnici na nejbližším výjezdu při závadě vozidla nebo nákladu, která znemožňuje dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 50 km/h a při vlečení motorového vozidla.

800

 
Nesplnění povinnosti při dopravní nehodě (s výjimkou požití alkoholu).

1000

 
Porušení ustanovení o hromadné dopravě osob na ložné ploše nákladního automobilu nebo přívěsu traktoru

1000

 
Porušení zákazu jízdy na určených silnicích a dálnicích řidiči určených vozidel v určené době. (Omezení jízd kamionů v letním období)

4000

 

Ostatní účastníci silničního provozu

Přestupek 

Pokuta v Kč

 
Chůze po nesprávné straně vozovky.

50

 
Vstup do vozovky na signál nebo pokyn příslušníka "Stůj".

100

 
Nedodržení podmínek stanovených pro jízdu na jízdním kole.

200

 
Přecházení mimo přechod v blízkosti 
- křižovatky s řízeným provozem

100

 
- přechodu pro chodce

100

 
- nadchodu nebo podchodu

100

 

Tip: Dárek k 10. výročí bodového systému – pokuta až 100 000 korun

Tip: Pokuty pro řidiče příští rok přitvrdí


Hodnotenie článku
4.7 z 5 (94%)
Hodnocené: 120x
Ještě jste nehodnotil/a
Tagy
Diskusia
Passat, 06.12.2005 14:27
......mě by zajímalo kolik přestupků uděláš ty při průjezdu velkoměstem.......nemáš šanci projet to na 100% bez přestupků.A poté by ses nedoplatil.....neexistuje 100% řidič,všichni dělají přestupky.......tím že odsoudíš takové lidi,odsoudíš třeba nevědomky i SEBE!Co ti pomůže vykládat,že takový řidiči sou prasata.......z tvého pohledu jsou ovšem prasata naprosto všecí řidiči......tedy i ty.
FLESH, 06.12.2005 16:02
SOUHLAS! Kdo jezdí v praze, ať si sáhne do svědomí! Já se přiznám, že občas přestupek udělám, ale někdy to bez nich nejde - to by všechno museli řídit roboti...
Navíc mě některý chlupatý svým chováním dost uráží, takže jim prostě občas nezastavuju - trojka, plnej a sem v tahu. Pravo silnějšího, hehe..
Passat, 07.12.2005 16:25
Já tedy nejsem z Prahy,ale taky sem tam mockrát jel......a určitě sem nějaký přestupek udělal......nikdo nejsme dokonalý a kdo to o sobě tvrdí (že je dokonalej) tak je to debil.Právo silnějšího také občas aplikuju........jelikož sú aj kreténi ve starých popelnicách,kteří předjíždí v obci,kde slušný člověk v silném autě jede 50 (kvůli bezpečnosti a předpisům)......a poté si říkají jací sou machři že předjeli silné auto.Znám spoustu takových debilků......a pěkně mě lezou na nervy Suma sumárum - přestupky občas třeba nevědomky udělám.....ale rozhodně jezdím bezpečně a snažím se abych nikoho na silnicích neohrožoval.......nepopírám že tomu občas "šlápnu" naplno.
Michal, 08.12.2005 23:35
Chtel bych se zeptat jestli je mozne dostat pokutu za smyk???Nedavno mne za to totiz staveli policajti a po 10 minutach rozebirani jsem jim dal 200 bez dokladu a jel zas dal....
anonym, 14.12.2005 08:49
No...jízda smykem asi není zrovna dobrej nápad když jsou kolem cajti. Ale podle mě to asi je ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Ale vyřešil jsi to asi nejlíp jak jsi mohl. " kobra 11" mě zastavila asi třikrát a pokaždé jsem slyšel tu samou větu..."pane řidiči, kolik máte u sebe na zaplacení blokové pokuty...?" pokaždé sem řek 3 kila a že bloček nepotřebuju a ejhle..:0) (samozřejmě mé přestupky byli menšího rázu...např. neuvedení vozidla do klidu na STOPce, neměl sem u sebe některé doklady...atd.) Takže tabulka, jakej flastr za co dostanem mi nepripadá příliž reálná... Stačí 3 kila do kapsy a hurá do ulic. Samozřejmě nemyslím jezdit jako prase a už vůbec nemluvím o alkoholu....humus. Zdravím Simira a Toma...
vstúpiť do diskusie
vložiť príspevok do tejto diskusie
Nejčtenější články předchozích 7 dnů