Prihlásenie
Užívateľské meno / e-mail
Heslo
Registrácia
Napísať recenziu na môj voz  +Vložiť inzerát

Nároků z povinného ručení je mnoho a lidé je nevyužívají

Aktuality
TZS | 16.05.2005
Jak ušetřit při nákupu nového vozu? Přehled akčních nabídek na českém trhu.
Z povinného ručení se nehradí jen pomačkané plechy na vozidle a tak zvané škody na ostatním majetku třetích osob. To je jen jedna část pojistného plnění a z hlediska jeho rozsahu ta méně nákladná. Obecně z povinného ručení mají poškození nárok na celou řadu plnění, což mnozí z nich ani netuší.

Z povinného ručení se nehradí jen pomačkané plechy na vozidle a tak zvané škody na ostatním majetku třetích osob. To je jen jedna část pojistného plnění a z hlediska jeho rozsahu ta méně nákladná. Obecně z povinného ručení mají poškození nárok na celou řadu plnění, což mnozí z nich ani netuší. Když svých nároků nevyužijí, pak de facto sponzorují pojišťovnu viníka, které tím zvyšují zisk.


Jak ušetřit při nákupu nového vozu? Přehled akčních nabídek na českém trhu.
Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kryje riziko škod, které řidič způsobí jinému účastníkovi silničního provozu či dalším osobám. Na škody, které si majitel vozidla způsobí sám a neúmyslně na svém automobilu se pojištění nevztahuje. Stejně tak pojistka nekryje riziko krádeže vozidla či jeho živelné poškození nebo zničení. Na tyto události je nutné si sjednat nepovinné havarijní pojištění .
Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. A to je to největší riziko. Pojistná plnění totiž při dopravních nehodách mohou dosáhnout závratných částek. Je třeba si uvědomit, že největší finanční náhrady přitom nevyplývají z poškození hmotného majetku, ale ze zranění osob.
"Zcela nejvyšší částky se z povinného ručení vyplácejí za škody na zdraví," říká vedoucí marketinku Generali Pojišťovny Renata Werliková. "Sem patří především odškodnění za bolest, odškodnění za ztížení společenského uplatnění - tedy v podstatě za trvalé následky úrazu, které ho omezují a které mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Poškozený má mimo jiné možnost požadovat také náhradu za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti," dodává Werliková.
Tím však výčet možných náhrad zdaleka nekončí. Poškození mohou na viníkovi (jeho pojišťovně) požadovat také náhradu po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě - tak zvanou rentu. Oběti dopravní nehody také náleží náhrada za ztrátu důchodu. V případě dopravní nehody se smrtelným úrazem zase vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s výživou pozůstalých.
Řidiči, kteří nemají uzavřené povinné ručení, také riskují, že místo pojišťovny budou muset uhradit i náklady na léčení zraněné osoby, které byly zaplaceny zdravotními pojišťovnami.
"Na druhou stranu je pro plátce pojistného za povinné ručení důležité, že formou bonifikace pojišťovny zohledňují jejich jízdu bez dopravních nehod," konstatuje Werliková. "Bonus jim do stanoveného limitu narůstá zpravidla po pěti procentech ročně," dodává.
Člověk, který se stane obětí dopravní nehody, často netuší, že to nejhorší může teprve ještě následovat. Euforii, že dopravní nehodu přežil bez vážných zdravotních následků, může v případě poškozeného vozu vyrovnat zdlouhavé jednání s pojišťovnou viníka, která pojistnou událost likviduje a která je povinna plnit. Ačkoliv by poškozený měl v relativně krátké době získat od pojišťovny plnění či vysvětlení zamítnutí nároků, praxe bývá mnohdy odlišná.
Většina lidí, kteří se stanou poškozenými v dopravní nehodě, předpokládá, že likvidace pojistné události a s tím spojené i plnění z povinného ručení viníka by nemělo být velkým problémem. Je-li vše pečlivě zdokumentováno a v policejním protokolu je jasně uvedeno, kdo je viník a kdo poškozený, by nemělo být pro pojišťovnu žádnou komplikací rychle jednat. Opak je často pravdou.
Pojišťovna jako soukromý subjekt má hlavní cíl vydělávat peníze. Její přirozenou snahou je vyplácet na pojistném plnění co nejméně a platby realizovat co nejpozději.
Účinnou obranou pro poškozeného, aby pojišťovna beze zbytku dostála svých povinností, je využití právního zastoupení. To je další nárok, na který má poškozený z titulu povinného ručení právo.
Pozice poškozeného, jakožto jedince bez technického zázemí a potřebné znalosti problematiky pojišťovnictví, je nevýhodná. Je proto vhodné nechodit na pojišťovnu sám, ale nechat jednat od počátku řešení pojistné události právního zástupce. Právní zastoupení je pro poškozeného zdarma a je hrazeno z povinného ručení viníka dopravní nehody.

Výčet možného plnění z povinného ručení

  • Škody na majetku způsobené při provozu motorového vozidla (škody na vozidle jiného řidiče a na ostatním majetku třetích osob - například poškozené sloupy veřejného elektrického osvětlení, poškozené dopravní značení a další).
  • Odškodnění za bolest
  • Odškodnění za ztížení společenského uplatnění - trvalé následky úrazu, které postiženou osobu omezují a které mají prokazatelně nepříznivý vliv na její uplatnění v životě a ve společnosti.
  • Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti
  • Náhrada po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (tzv. renta)
  • Náhrada za ztrátu na důchodu
  • Náhrada nákladů na výživu pozůstalých (v případě dopravní nehody se smrtelným úrazem)
  • Úhrada nákladů léčení vyplacená zdravotními pojišťovnami zdravotnickým zařízením
  • Náklady nezbytného - účelně vynaloženého, právního zastoupení poškozeného při uplatňování nároku na náhradu škody
Hodnotenie článku
2.0 z 5 (40%)
Hodnocené: 1x
Ještě jste nehodnotil/a
Tagy
Diskusia
Thales, 16.05.2005 16:31
Neměla by zde být ještě náhrtada za pronájem auta po dobu opravy mého vozu?
vstúpiť do diskusie
vložiť príspevok do tejto diskusie
Nejčtenější články předchozích 7 dnů